Condicions d'ús

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, Organitzart l’informa que és titular del website www.organitzart.com. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, Organitzart informa de les següents dades: El titular d’aquesta pàgina web és Organitzart. La direcció de correu electrònic de contacte amb l’empresa és info@organitzart.com.

 

Usuari i règim de responsabilitat

La navegació, accés i ús pel website de Organitzart confereix la condició d’usuari, pel que s’accepten, des de la navegació per les pàgines de Organitzart,  totes les condicions d’ús aquí establertes sense prejudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

 

Les pàgines web de Organitzart proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del website. Aquesta responsabilitat s’atendrà a:

  - La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per Organitzart per l’accés a certs continguts o serveis oferts pels webs.

  - L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per Organitzart contràriament al disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, les bones costums, l’ordre públic, o que de qualsevol altre mode puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del website.

 

Política d'enllaços i exempcions de responsabilitat

Organitzart no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu website i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de les pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Organitzart declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol mal que, als usuaris del seu website, es pogués derivar de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, Organitzart no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals mals que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

 

Modificacions

Organitzart es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu website. Tant en el referent als continguts del website, com en les condicions d’ús del mateix o en les condicions generals de la contractació. Dites modificacions podran realitzar-se, a través del seu website, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en el web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

 

Reserva de cookies

Organitzart es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari pel seu website per a facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, Organitzart informa que les cookies s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per a sí el nom i cognoms de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador de mode que se l’informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur. No obstant, per a l’accés al website de Organitzart no serà perceptiva la instal·lació de cookies.

 

Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels medis i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per a sí o com a cessionària, a Organitzart  Seran, per conseqüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel·lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés de Organitzart.

 

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

Organitzart es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i Organitzart es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i Organitzart  els jutjats o tribunals propis de la província de Girona.

 

Privacitat

Organitzart informa que els aspectes relacionats amb la protecció de les seves dades de caràcter personal i el seu ús en aquest website responen al compliment de l’Article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i del Reial Decret 1720/2007.

La navegació de l’usuari per aquest website es duu a terme de forma totalment anònima. No es recopilen dades de caràcter personal exceptuant quan l’usuari proporciona aquestes informacions de forma expressa i voluntàriament. 

De conformitat amb l’Article 12 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, haurem de retenir en el nostre servidor les dades de connexió i tràfic generats ens les comunicacions establertes per un període de dotze mesos.

 

Salvant qualsevol comunicació contrària per part de l’usuari, Organitzart podrà utilitzar les seves dades personals proporcionades per aquest en els formularis d’atenció al client, de contacte i de compra únicament per al manteniment de contactes comercials, per a remetre informació actualitzada i exclusiva sobre els productes i serveis de la marca Organitzart  així com per a enquestes de satisfacció i opinió, per facilitar la tramitació de les comandes o altres estudis estadístics. Pel fet que l’usuari o tercers proporcionin una direcció electrònica, Organitzart entén l’autorització d’enviament de comunicacions comercials, informatives o d’altres amb anterioritat esmentades per via electrònica per part de Organitzart, podent l’usuari oposar-se a aquestes accions, pel qual es procedirà a la immediata cancel·lació d’aquestes.

 

Organitzart garanteix que l’usuari té dret a la rectificació, accés, cancel·lació, oposició i/o revocació a l’autorització tal i com està expressat a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD). Aquest dret es pot exercitar comunicant-se amb Organitzart a través de la direcció electrònica info@organitzart.com. Mitjançant aquesta acció Organitzart eliminarà en la seva totalitat tota informació personal que l’usuari hagi pogut transmetre.

 

Organitzart declara que les informacions i dades de caràcter personal de l’usuari no seran facilitades sota cap concepte a tercers, comprometent-se a fer-ne un ús confidencial. Així mateix, Organitzart adopta les mesures de seguretat adequades en compliment amb la legislació aplicable de Protecció de Dades de Caràcter Personal per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

 

 

Per a qualsevol altra qüestió que pugui sorgir a l’usuari estem a la seva disposició a través del nostre contacte electrònic info@organitzart.com.